3DCS

VI ÄR STOLTA ATT VARA EXKLUSIV ÅTERFÖRSÄLJARE AV PROGRAMVARA FRÅN DCS I SVERIGE

3DCS programvara används dagligen av företag som Airbus, Boeing, BMW, Fiat-Chrysler, General Motors, LG, Nissan, Land Rover, Philips Medical, Samsung, Tesla och Volkswagen. Genom att nyttja simulering tidigt i produktens livscykel och tillämpa SPC (Statistical Process Control) under produktionen förbättrar företagen sin produktkvalitet, samtidigt som de minskar produktionskostnaderna.

3DCS har länge varit integrerad i CATIA V5 och SolidWorks, och den är nu även integrerad i 3DEXPERIENCE. 3DCS Variation Analyst är den branschledande programvaran för toleransanalys, med full integration i företagets CAD-plattform. Som det mest avancerade verktyget för toleransanalys på marknaden erbjuder 3DCS Variation Analyst sina användare möjligheten att göra mer än bara 3D-stack-ups. Detta sker genom att analysera förhållandet mellan produktens delar och samtidigt ta hänsyn till en mängd olika källor som kan variera. Detta ger användaren de mest exakta resultaten för att fatta viktiga beslut i design- och tillverkningsprocesserna.

3DCS underlättar för modellbaserade företag genom att stödja DFMA (Design for Manufacture and Assembly) och det används kvalitetsledningsinitiativ inom en rad tekniska branscher, som fordon, flyg, medicinteknisk utrustning, högteknologisk elektronik och industrimaskiner.
3DCS Variation Analyst simulerar både del- och processvariationer. Detta gör det möjligt för användarna att analysera sin tillverkningsprocess och hur denna påverkar både monteringen och slutproduktens funktionalitet.

Vad är 3DCS?

En CAD-modell som omfattar delarnas samband och interagerande, monteringsprocessen och mätvärden för kontroll i samma programvara – 3DCS.
3DCS verifierar kontinuerligt hur delarna i en produkt påverkar konstruktionen som helhet med avseende på delarnas inbördes samband samt monteringsprocessen.
3DCS ger svar på dessa frågor:

  •  Kommer min produktdesign fungera? Hur bra?
  • Var i produktionen ska jag ha mina kontroller?
  • Var finns risk för tillverkningsproblem?
  • Vilka verktyg kommer påverka min produkt?
  • Kan jag ändra monteringsprocessen för att minska avvikelser?
  • Hur åtgärdar jag avvikelser?
Lotta Collard - Sverige

lotta@keyperformance.com

Boka ett möte